Někdy již v prvním roce výsadby se narostlé hrozny, nebo spíše "hrozénky" odstraňují, jelikož oslabují mladou rostlinu. Na hrozny se můžeme těšit až druhý rok, spíše třetí rok, je to takzvaná panenská sklizeň (panenka). Mladou rostlinu nesmíme nechat přetížit, přebytečné hrozny je nutné protrhnout. Cílem v prvních letech od výsadby je zapěstovat...

Choroby se mohou objevit již v prvním roce po výsadbě sazenic vinné révy. Hrozí především klasické houbové choroby jako jsou peronospora, padlí révové.

První rok je nutné mladé rostliny vinné révy především okopávat a zabránit tak zaplevelení konkurenčními plevely, jako například pýr, pampeliška apod.

S příchodem jara začínají práce na vinohradu, již v této době se rozhoduje o letošní úrodě.Věděli jste, že?Nové sazenice se vysazují většinou s oporou, nejčastěji v podobě kůlu, a to buď dřevěného, kovového, nebo plastového. Ten poskytuje mladým sazenicím oporu a také podle kůlů vidíme, kde malé sazenice jsou.

Tramín

05.04.2022

Tramín červený je starobylá, moštová odrůda vinné révy, určená k výrobě bílých vín. Zřejmě pochází z jižního Tyrolska z oblastí kolem vesnice Tramíno, odkud se od středověku rozšířila téměř po celé Evropě.

Modrý Portugal, tato stará, moštová odrůda vinné révy, jejíž otcovskou odrůdou je Sylvánské zelené (Grüner Silvaner) a mateřskou odrůdou je téměř vymizelá odrůda Blaue Zimmettraube, pěstovaná ve Štýrsku a okolí slouží k výrobě červených vín.

Chardonnay

22.03.2022

Odrůda Chardonnay pochází z francouzského Burgundska a pravděpodobně vznikla samovolným křížením (Pinot noir x Heunisch), jak bylo zjištěno genovou analýzou. Chardonnay poskytuje mimořádně kvalitní bílá vína a je rozšířena takřka po celém světě. I u nás ji najdeme ve všech podoblastech, nejvíce pak na Mikulovsku, Slovácku nebo Mělnicku. Pro kvalitu...

Sauvignon

13.03.2022

Odrůda pocházející patrně z regionu Bordeaux či z vinařských oblastí na Loiře a pravděpodobně vznikla spontánním křížením odrůd Chenin Blanc a Tramín. K nám se Sauvignon dostal už v 16. století a do Státní odrůdové knihy byla zapsána v roce 1952. Je to vůbec nejjakostnějších odrůda u nás. Jeden z nejlepších Sauvignonů u nás se rodí kolem obcí...